Castellà / Català

POLÍTICA DE PRIVADESA

www.educamos.com (d'ara endavant, la Web) és un lloc web propietat de TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EDUCATIVA, SLU (d'ara endavant, TGE), amb domicili SOCIAL al carrer Impresores, n. 2 (Parque Empresarial Prado del Espino), 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Espanya i CIF B-86267432, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 20087, Foli 160, Full M-523700. Adreça electrònica: info@educamos.com. Telèfon: 91 511 71 33.

L'accés, reproducció i ús de la Web requereix l'acceptació prèvia de les Condicions d'Ús vigents a cada moment, que TGE es reserva el dret de modificar quan ho consideri oportú mitjançant la publicació del nou text en les seves successives actualitzacions. És responsabilitat de l'usuari conèixer a cada moment les Condicions d'Ús abans d'accedir als productes i serveis de la Web; en cas de no estar conforme amb les mateixes, per favor, abstente d'utilitzar-la.

Protecció de dades


Les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través de la web seran incorporades a un fitxer automatitzat la titularitat del qual i responsabilitat correspon a TGE, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i confidencialitat i les podrà fer servir per enviar en el futur, per qualsevol mitjà, comunicacions i ofertes comercials tant dels productes i serveis propis com dels de les entitats vinculades a SM (www.grupo-sm.com), fonamentalment en els àmbits editorial, de formació i educació, i a aquests efectes podrà comunicar les vostres dades a aquestes entitats.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació per correu electrònic a info@educamos.com, indicant “LOPD” en l'assumpte, o per correu postal a TGE, Departament de Màrqueting, en l'adreça indicada més amunt.

Comunitat Educamos

Educamos està present en cinc països.
A Espanya, més de 1.200 col·legis, 50.000 professors i 860.000 alumnes de totes les comunitats autònomes ja són usuaris.

A què esperes? T’anem a veure

Contacta'ns

Comunicacions sotmeses a la nostra Política de privacitat