Castellà / Català

TRACTAMENT DADES EDUCAMOS

Educamos és una plataforma de SM que permet als Col•legis tenir centralitzats, en una única solució, tots els processos relacionats amb la seva activitat com són la gestió administrativa i econòmica, la gestió acadèmica, les comunicacions amb les famílies, etc. En conseqüència, Educamos és únicament un encarregat del tractament per compte dels col•legis de les dades de caràcter personal de l'alumnat, pares/representants legals, professorat i personal administratiu (d'ara endavant, els Usuaris) de les quals en són propietaris.

L'accés a les dades dels Usuaris per part de tercers aliens a Educamos només es realitzarà o bé (i) en l'entorn d'una possible contractació o subcontractació de serveis que sigui necessària per a un millor desenvolupament de la relació del col•legi amb els seus usuaris (per exemple, allotjament, suport tècnic i ús d'Educamos, realització de comunicacions, etc.), o bé (ii) en aquells casos en els quals Educamos el que fa és oferir de manera integrada i inseparable, en una sola plataforma, solucions i funcionalitats aportades per altres proveïdors, i resulta absolutament necessari perquè els Usuaris puguin beneficiar-se del corresponent servei la comunicació o accés a les seves dades per part de les citades entitats, la qual cosa queda expressament autoritzada.

Aquests serveis de tercers podran implicar la transmissió de dades a entitats ubicades fora del territori nacional, i en tot cas la prioritat en tot moment serà garantir el compliment de les obligacions que emanen d'aquest contracte i de la legislació vigent. De la identitat dels possibles serveis de tercers utilitzats per Educamos en cada moment i les seves corresponents declaracions de privadesa i galetes s'informarà a través d'aquesta secció de la web www.educamos.com, i els Usuaris accepten mitjançant l'ús de la plataforma la transmissió de les seves dades personals als països assenyalats.

Activitat Àmbit Educamos Tercer Lloc de tractament Polítiques de privadesa
Allotjament Espanya Microsoft Irlanda https://azure.microsoft.com/es-es/support/trust-center/
Allotjament Llatinoamèrica Microsoft Estats Units https://azure.microsoft.com/es-es/support/trust-center/
Comunicacions (Office 365) Espanya i Llatinoamèrica Microsoft http://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=25&langid=es-ES https://products.office.com/es-es/business/office-365-trust-center-cloud-computing-security?tab=7d4bf5d5-8549-acb8-3852-a62cc997fb45
Comunicacions (SMS) Espanya MSpubli Espanya http://www.smspubli.com/legal/privacy-policy
Comunicacions (Mailing) Espanya i Llatinoamèrica Mailjet SAS Unió Europea https://www.mailjet.com/privacy_policy
Facturació electrònica Mèxic IQ Target Business Mèxic http://www.iqtb.com/aviso/
Comunitat Educamos

Educamos està present en cinc països.
A Espanya, més de 1.200 col·legis, 50.000 professors i 860.000 alumnes de totes les comunitats autònomes ja són usuaris.

A què esperes? T’anem a veure

Contacta'ns

Comunicacions sotmeses a la nostra Política de privacitat